Sunnfjord kommune

Temaplanar for Sunnfjord kommune

Temaplanar for Sunnfjord kommune

Planane til dei tidlegare kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vil gjelde fram til nye planar har vore opp til politisk behandling i Sunnfjord kommunestyre. 

Klimaplan

I juni 2019 vedtok dei fire kommunane interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019–2030.