Sunnfjord kommune

Gjeldande kommuneplanar

Gjeldande kommuneplanar

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument og inneheld mål og retningsval for kommunen sin utvikling. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Planen vert utarbeidd for ein periode på 12 år og vert revidert kvart fjerde år. 

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Dei fire kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal har kommuneplanar med ulik lengde. Dei er samla her, og gjeld fram til kommuneplan for Sunnfjord er vedteken.

Sjå kommuneplanane for Førde og Naustdal via kommunekart

Førde

 

Gaular

 
Føresegner og normer for arealdelen av kommuneplanen Gaular:

Jølster

 

Naustdal

 

Kommuneplanen sin arealdel

Den enklaste måten å finne gjeldande arealdel av kommuneplanen er å gå direkte til kommunekartet

Spørsmål om kommuneplanen?

Ta kontakt med tenestetorga i kommunen om du treng hjelp eller rettleiing, telefon 57 72 20 00. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00