Sunnfjord kommune

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Kommunen vedtek årsbudsjett og økonomiplan i desember kvart år. Økonomiplanen omfattar ein periode på fire år, men vert rullert kvart år. Ved årsslutt utarbeider kommunen årsrapportar og årsmeldingar. 

Økonomiplan og årsbudsjett

Prisliste

Alle prisar, betalingssatsar og gebyr finn du samla i prisliste for Sunnfjord kommune (PDF, 2 MB)

Økonomisk analyse frå Agenda Kaupang

Last ned rapport frå Agenda Kaupang frå 2018  (PDF, 8 MB)

Kontakt

Lise Mari Haugen
Assisterande kommunedirektør
E-post
Telefon 57 61 27 04
Mobil 934 22 461