Sunnfjord kommune

Tidslinje for arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel

Tidslinje for arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel

Planprogram på høyring

10.03.2020

Politisk vedtak planprogram

04.06.2020

Medverknadsprosessar

10.08.2020

Kommunedirektøren

Handsaming i kommunedirektøren si leiargruppe

20.08.2020

Politisk verkstad

Politisk verkstad med kommunestyret 

20.10.2020

Ungdomsrådet

Verkstad med ungdomsrådet 

20.02.2021

Spørjeundersøking

Spørjeundersøking til unge innbyggjarar 

20.03.2021

Min hjartestad i Sunnfjord kommunne

Les om min hjartestad i Sunnfjord kommunne og send inn eit bidrag du også!

  

30.03.2021

Studentar

Møte med studentane 

30.03.2021

Råd og utval

Dialog med råd og utval 

30.03.2021

Skriving av planutkast

Skriving av planutkast 

31.03.2021

Dialog med råd og utval

27.05.2021

Høyring

17.09.2021

Politisk handsaming

Politisk handsaming av kommuneplan i råd, utval og kommunestyre

Sjå kommuneplanen sin samfunnsdel

17.02.2022