Sunnfjord kommune

Paneldebatt om kommueplanen sin arealdel

Paneldebatt om kommueplanen sin arealdel

9. mars inviterte kommunen til debatt om sentrale tema for arealplanlegging.

Sjå videoopptak frå møtet

Tema for kvelden

 • Ungdom og attraktivitet
 • Bustad og mobilitet
 • Tilrettelegging for eit enklare kvardagsliv
 • Korleis møte eldrebølga gjennom arealplanlegging?

Sjå tidslinje for arbeidet med kommuneplanen sin arealdel

I panelet

 • Jenny Følling, ordførar i Sunnfjord kommune
 • Ole John Østenstad, kommunedirektør Sunnfjord kommune
 • Hans Johan Bredablikk, samfunnsmedisinar 
 • Bjarte Roska, eigedomsutviklar
 • Solveig Bredli, ung tilflyttar 
 • John Roger Andersen, forskar innan folkehelse og livsstil
 • Gunhild Berge Stang, Sunnfjord utvikling
 • Liz Eva Tøllefsen, Vestland fylkeskommune avdeling for plan, folkehelse og klima

Utstillingar

 • Bergen arkitekt høgskole stilte ut "Grey matter", ei oppgåve om aldersvenleg Førde by.
 • Mobilitetsstrategi for Sunnfjord kommune.