Sunnfjord kommune

Utleige av syklar

Utleige av syklar

Sykkelutleige v/BUA - Klikk for stort bileteSykkelutleige Truls Hansen Folkestad Sykkelbyen Førde sine vanlege utleigesyklar er no overlevert til BUA utstyrssentral.
 

Utleigeordninga er endra

  • Dei vanlege syklane blir no lånt ut av utstyrssentralen BUA.
  • Dei elektriske syklane er fordelt på kommunale tenester.
  • Barnehagane har teke over transportsyklane.

Her kan du låne sykkel

BUA utstyrssentral