Sunnfjord kommune

Sykkelbyen Førde 10 år i 2022

Sykkelbyen Førde 10 år i 2022

 

Fleire syklar!

Hovudmålet er å få fleire til å bruke sykkel i staden for bil. Sykkelbyen Førde blei fødd i 2012 og fyllar 10 år i 2022.

Når Førdepakken er ferdig, er det etablert over ei mil med samanhengande sykkelvegar i byen.

Sykkelvegen vidare

Sykkelbyavtalen blei avslutta i 2021, men Sykkelbyen Førde lever vidare i Sunnfjord kommune. Det skal lagast ein aktivitetsplan for dei neste åra, for å gjennomføre målretta tiltak for å få fleire ut på sykkel. Det vil kome meir informasjon her etter kvart.

Sluttrapport sykkelbyen Førde 2012 - 2021 (PDF, 5 MB)

Kontakt

Truls Hansen Folkestad
Rådgjevar klima og miljø
E-post
Telefon 57 71 85 21
Mobil 926 58 166

Klima og miljø.