Sunnfjord kommune

Visningssenter

Visningssenter

Det vert planlagt eit nytt visningssenter i tilknytning til Astruptunet. Arbeidet er ein del av reguleringsplanen rundt Astruptunet som er under arbeid.

Presentasjonen viser 3 alternative tomter for plassering av visningssenteret. Dette gjev grunnlag for å velge tomt for vidare planlegging og utredning.

Når ein har vurdert tomt har ein sett på behova for nødvendig infrastruktur til buss og privatbil. Ein har og sett på påvirkning av landskapet, og dei ulike tomtane sin fleksibilitet for plassering og utforming av visningssenteret.

Arbeidet er gjort av landskapsarkitekt, planleggar, arkitektar, geologar og veg-ingeniør.

Planer for visningssenter ved Astruptunet (PDF, 34 MB)