Sunnfjord kommune

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

Det er mange som er med å bidrar til å skape eit attraktivt byrom gjennom dette toårige prosjektet.

Byutvikling i Førde sentrum

Sunnfjord kommune har fått  370 000 kroner i tilskot frå Vestland fylkeskommune til utvikling av levande byar og stadar i Vestland. Tilskotet vil bli brukt til utvikling av Førde sentrum slik at romma mellom bygga  blir meir brukt.

Det er byrommet, Meieriplassen, utanfor Sogn og fjordane kunstmuseum som skal bli lagt til rette for opphald og leik i dette prosjektet. Arkitektfirmaet, Studio HUG,  er tildelt oppdraget. Dei vi saman med fleire lokale aktørar skape aktivitet i dette byrommet. Installasjonane i byrommet skal stå i eit år. 

Nokre av dei som er med å aktivere Meieriplassen

Følg arbeidet på Instagram

Du kan følge arbeidet med Meieriplassen på Instagramprofilen

 Meieriplassen_