Sunnfjord kommune

Oppmåling av eigedom

Oppmåling av eigedom

Det er heimelshavar (eigar av eigedomen) som kan søke om oppmåling. 

Kva får du?

  • Du får målt opp og merka eigedomsgrensa di, og du får sett ned offentlege grensemerke der det er mogleg.
  • Du får eit matrikkelbrev (målebrev) som viser den fastsette eigedomsgrensa.

Krav til søkar

Søknaden må vere signert av eigar (heimeshavar). Ved ei grensejustering må alle involverte partar vere einige om kor grensa skal gå.

Kva kostar det?

Oversikt over alle priser finner du i prislista til Sunnfjord kommune (PDF, 2 MB)

Slik søker du

Send inn bestilling som inneheld:

Send søknaden til postmottak@sunnfjord.kommune.no 

eller per post til: Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde

Kva skjer vidare?

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling. Maksimal saksbehandlingstid er tre måneder.

Har du spørsmål om oppmåling, ta kontakt med

Kontakt

Jan-Inge Seljevoll
Fagkoordinator oppmålingsavdeling
E-post
Telefon 57 61 27 26

Eining: Areal og byggesak

Knut Ove Indrebø
Saksbehandlar oppmålingsavdeling
E-post
Telefon 57 61 27 25

Eining: Areal og byggesak

Marianne Sæthre Geitrheim
Saksbehandlar oppmålingsavdeling
E-post
Telefon 57 72 61 18

Eining: Areal og byggesak