Sunnfjord kommune

Oppmåling av eigedom

Oppmåling av eigedom

Det er heimelshavar (eigar av eigedomen) som kan søke om oppmåling. 

Kva får du?

  • Du får målt opp og merka eigedomsgrensa di, og du får sett ned offentlege grensemerke der det er mogleg.
  • Du får eit matrikkelbrev (målebrev) som viser den fastsette eigedomsgrensa.

Krav til søkar

Søknaden må vere signert av eigar (heimeshavar). Ved ei grensejustering må alle involverte partar vere einige om kor grensa skal gå.

Kva kostar det?

Oversikt over alle priser finner du i prislista til Sunnfjord kommune (PDF, 2 MB)

Slik søker du

Send inn bestilling som inneheld:

  • Fullstendig utfylt skjema: (lage eit digitalt skjema)
  • Situasjonskart der du har merka grensa som skal målast opp.
    Kartgrunnlag finn du på kommunekart

Send søknaden til postmottak@sunnfjord.kommune.no 

eller per post til: Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde

Kva skjer vidare?

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling. Maksimal saksbehandlingstid er tre måneder.

Kontaktinformasjon for spørsmål

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00