Sunnfjord kommune

Ledige kommunale tomter

Ledige kommunale tomter

Ta kontakt med Sunnfjord tomteselskap om du er på jakt etter ledige kommunale bustadtomter eller næringsareal. 

Kontaktinformasjon Sunnfjord tomteselskap AS

Leiar Gisle Stafsnes

Bente Grønsberg Aase

Ledige kommunale bustadtomter

  • Vi har ledige bustadtomter i Brendeholten i Slåttebakkane (Førde). Feltet ligg mellom den eldre delen av Brendeholten og Hjortefaret. Byggetrinn 1 er no ferdig med utbygd veg, vatn, avløp, straum og fiber til kvar enkelt tomt. Ledige tomter er annonsert på Finn.no
  • Vi har ledige tomter i Bygstadhaugane bustadfelt i Bygstad. Ta kontakt med oss for meir informasjon om tomtene. 
  • Vi har ledige tomter i Steia bustadfelt på Sande. Ta kontakt med oss for meir informasjon om tomtene. 

Kommunale tomter i Sunnfjord kommune

Ledig næringsareal i Sunnfjord Næringspark

 

Første byggetrinn av Sunnfjord Næringspark på Moskog i Sunnfjord kommune er klar til etablering av verksemder. Næringsarealet ligg rett ved E39 i krysset til Fv13 over Gaularfjellet. Kjøper du tomt her sikrar du bedrifta di ei framtidsretta, moderne og praktisk lokalisering midt i fylket– sentralt mellom Bergen og Ålesund. 

 

Fem grunnar til å velje Sunnfjord Næringspark

  • Sentralt plassert med kort veg til Sogn, Sunnfjord og Nordfjord – og køfri tilkomst til E39. 
  • Ypparleg for bedrifter med krav til  – og behov for – god logistikk.
  • Eit stort, fleksibelt, moderne og byggeklart næringsområde midt i Sunnfjord. 
  • Mykje rom for arealkrevjande næringar. 
  • Billege tomter og felt tilrettelagt for rask etablering.

Kommunale næringstomter til sjølvkostpris

Sunnfjord kommune, Sunnfjord tomteselskap og Sunnfjord Utvikling legg til rette for vekst og utvikling i næringslivet gjennom etableringa av Sunnfjord Næringspark. Vi ønsker å stimulere til nyetableringar og derfor er tomteprisane bestemt etter sjølvkostprinsippet. Det vil seie at prisane skal dekke dei faktiske kostnadane ved å opparbeide feltet.

 

Plankart av Sunnfjord næringspark ulike soner - Klikk for stort bileteFrå reguleringsplanen. Her ser du like soner i Sunnfjord næringspark.

  

 

 

Satelitt utsnitt av Sunnfjord næringspark - Klikk for stort bileteFlyfoto av Sunnfjord nærnigspark

    

Kontakt

Gisle Stafsnes
E-post
Telefon +47 57 02 12 10
Bente Grønsberg Aase
E-post
Telefon +47 57 02 12 10