Kart og eigedomsinformasjon

Ein del kart og eigedomsinformasjon kan du finne gratis via opne nettsider. Treng du å bestille eigedomsopplysningar som meklarpakke eller opplysningar til ei byggesak må du betale for opplysningane. 

Kommunekart frå Norkart

Kommunekart kan du bruke gratis både som app på telefonen/nettbrettet ditt eller på pc. 

Kjøp av eigedomsinformasjon og kart

Her kan du kjøpe kart, eigedomsinformasjon, meklarpakkar, matrikkelbrev/målebrev, byggteikningar og anna.

Vi har avtalar med to ulike nettbutikkar som distribuera våre data. Kommunen levera ut identiske produkt til nettbutikkane, men vareutval og prisar kan variere noko ut frå korleis dei ulike butikkane presentera sine produkt.

Andre opne kart på nett

Nasjonale karttenester og anna kartbasert informasjon:

  • SeEiendom – eigedomsinformasjon frå matrikkelen og grunnboka
  • Gardskart - kart og arealtal for landbrukseigedomar
  • Norgeskart – kart med søk på adresser og stadnamn
  • Norge i bilder – ortofoto over heile Norge (flyfoto)
  • Norge digitalt – nasjonal geodataportal
  • seNorge - kart som viser snø, vêr, vatn og klima for Norge
  • UT.no - turplanleggar for heile Norge

Kartverket sine nettsider

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
Telefon 57 72 20 00

Send sikker post og brev elektronisk via eDialog

Send e-post til postmottak@sunnfjord.kommune.no