Sunnfjord kommune

Varsel om planoppstart for Jovikhogen

Varsel om planoppstart for Jovikhogen

Klikk for stort bileteNordplan AS varslar om planoppstart for Jovikhogen. 

Formell varsling om planoppstart

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for «Jokvihogen felt B del av gbnr. 355/1» i Sunnfjord kommune. 

Om planområde

Planområde er på om lag 20 daa der føremålet er å legge til rette for bustader. 

Varslingsbrev med alle vedlegg

Vedlagt i varselbrevet finn du følgjande vedlegg:

 1. Varslingsliste, datert 27.01.2020
 2. Forslag til planprogram, datert 27.01.2020
 3. Referat frå oppstartsmøte, datert 15.01.2020
 4. Planinitiativ/tinging av oppstartsmøte, datert 21.11.2019
 5. Varselannonse Firda, datert 28.01.2020

Slik sender du innspel

 • E-post til: pl@nordplan.no
 • Per post: Nordplan AS v/ Patrick Langeland, Pb. 685, 6804 Førde

Frist for å sende innspel

 • 10. mars 2020

Har du spørsmål, ta kontakt med

 • Patrick Langeland, by- og arealplanleggar ved Nordplan AS 
 • E-post: pl@nordplan.no
 • Mobil: 917 06 943
 • Sentralbord til Nordplan: 57 88 55 00