Sunnfjord kommune

Val av meddommarar - offentleg ettersyn

Val av meddommarar - offentleg ettersyn

Formannskapet har i møte 19. mai godkjent forslag til meddommarar til Sogn og Fjordane tingrett, Gulating lagmannsrett, Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024, som blir lagt ut til offentleg ettersyn. 

Offentleg ettersyn 

I samsvar med domstollova § 68 blir forslag til meddommarar 2021-2024 lagt ut til offentleg ettersyn i 2 veker.

Her finn du forslag til utval av meddommarar og skjønnsmedlemmer: 

Kommunestyret skal gjere endeleg val i møte 18. juni. 

Har du innvendingar? 

Kvar og ein som som har innvendingar til forslaget blir oppfordra til å melde frå til kommunen. 

Send innvendingar til politisk sekretariat i Sunnfjord kommune på e-post til politikk@sunnfjord.kommune.no

Fristen for å kome med innvendingar er 3. juni 2020.