Sunnfjord kommune

Oppstart av reguleringsplan F.v. 611 Sæla - Holmeset

Oppstart av reguleringsplan F.v. 611 Sæla - Holmeset

Klikk for stort bileteVestland fylkeskommune skal i samarbeid med Sunnfjord kommune lage detalreguleringsplan for utbetring av fv. 611 frå Sæla til Holmeset. Målet med planen er å leggje til rette for bygging av 6,5 m brei veg på strekninga.

Nærare informasjon om planarbeidet er tilgjengeleg på Vestland fylkeskommune sine nettsider

Vi ber om synspunkt og innspel innan 1.juni 2020.

Ein kan kome med innspel via digital innbyggardialog på nettsida til Vestland fylkeskommune.

( For å skrive innspel, må ein lukke første boksen som kjem opp).

Eller ein kan sende det skriftleg til post@vlfk.no eller til Vestland fylkeskommune, postboks 7900, 5020 Bergen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ingar Hals på tlf: 97473361 eller e-post: ingar.hals@vlfk.no