Sunnfjord kommune

Høyring av gebyrforskrift for forureiningssaker og tilsynsplan for avløp

Høyring av gebyrforskrift for forureiningssaker og tilsynsplan for avløp

I møte 10. juni 2020 vedtok utval for samfunn, kultur og næring å legge gebyrforskrift for forureiningssaker og tilsynsplan for avløp ut på høyring.

Gebyrforskrift for forureiningssaker og tilsynsplan for avløp

Framlegg til gebyrforskrift for saksbehandling og tilsyn etter regelverket for forureining vert lagt ut til offentleg ettersyn og høyring. 

Dokumenta i saka:

Høyringsfrist

  • 1. september 2020

Slik sender du innspel

Kontaktperson for spørsmål