Sunnfjord kommune

Endring av reguleringsplan Øvre Steia

Endring av reguleringsplan Øvre Steia

Gaular formannskap vedtok 14. november 2019 å legge Endring av reguleringsplan Øvre Steia fram for høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Om planendringa

Det er gjort endringar og justeringar av plankart og føresegner.

Her finn du dokumenta i saka: 

Plandokumenta er i tillegg tilgjengeleg i papirformat på Sande tenestetorg og Førde tenestetorg i Sunnfjord rådhus. 

Slik sender du innspel

Alle merknadar og innspel vil bli vurdert og kommentert i saksframstillinga til politisk behandling. Sunnfjord kommunestyre gjer endeleg vedtak av detaljreguleringsplanen.

Frist for å sende innspel

  • 3. mars 2020