Sunnfjord kommune

Detaljregulering Indre Hornnesvika Vest

Detaljregulering Indre Hornnesvika Vest

Klikk for stort biletePlanområdet Indre Hornnesvika VestAsplan Viak AS har på vegne av AKAF AS utarbeidd framlegg til detaljregulering Indre Hornnesvika Vest.

Om planområdet

Asplan Viak AS har på vegne av AKAF AS utarbeidd framlegg til detaljregulering Indre Hornnesvika Vest. Området ligg rett vest for eksisterande næringsområde Indre Hornnesvika.

Planen legg til rette for utfylling i fjord for utviding av eksisterande næringsområde.  Vidare legg planen til rette for forbetring og opparbeiding av uteopphaldsareal og strand.

Plandokumenta

Plandokumenta-  detaljregulering Indre Hornnesvika Vest

Planen er tilgjengeleg i papirutgåve på Sunnfjord rådhus - Førde tenestetorg

Frist for å sende innspel eller merknader

  • 21. august 2020

Slik sender du innspel