Sunnfjord kommune

Vedtak – Detaljreguleringsplan Jokvihogen felt B

Vedtak – Detaljreguleringsplan Jokvihogen felt B

Klikk for stort biletePlanområdet Jokvihogen felt B er markert med raudt punkt i kartet.   

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Jokvihogen felt B, i sak 026/21 den 25.03.2021.

Planområdet Jokvihogen felt B er markert med raudt punkt i kartet.

Om planen

Formålet med planarbeidet er å regulere området til bustadområde på Jokvihogen. Planområdet er på  ca. 21 dekar ligg i nærleiken til E39, og tettstaden Vassenden.

Planen vil erstatte delar av Jølster kommune sin arealdel 2013 -2025.

Klikk for stort bilete  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankart og føresegner vil vere juridisk bindande, medan andre dokumenter er av opplysande art.

Ønker du å klage på vedtaket

Den som er part i saka, eller som har rettsleg klageintresse, kan klage på vedtaket innan 3 veker frå kunngjering jf. Pbl. § 1-9 og forvaltningslova kap. Vl.

Klagen sendast til

Merk då med sak 026/21.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, eller ynskjer å få tilsendt dokument i papirformat kan du kontakte:

  • Sofie Maria Bergström, e-post: sofie.maria.bergstrom@sunnfjord.kommune.no