Sunnfjord kommune

Varsel om oppstart - Detaljregulering Skyttarkvia Aust

Varsel om oppstart - Detaljregulering Skyttarkvia Aust

Områdebilde med ring rundt skyttarkvia Aust - Klikk for stort bileteRaud ring viser plassering av planområdetKommunen varslar oppstart av: Detaljregulering Skyttarkvia Aust, jf. plan- og bygningslova § 12-8.

Føremålet med planen

Førermålet er å legge til rette for bustadar i forlenging av det eksisterande bustadområdet Skyttarkvia i Førde.
Ny reguleringsplan vil erstatte delar av gjeldande reguleringsplanar:

  • Slåtten Nord
  • Skyttarkvia
  • Skyttarkvia vest, del av gbnr. 22/1, 21/24 m.fl.

Dokument i saka

Planprogram - 21216 Skyttarkvia Aust - Sunnfjord kommune (PDF, 3 MB)

Varsel om planoppstart for detaljreguleringsplan Skyttarkvia Aust- Gbrn. 22-2 (PDF, 873 kB)

Skyttarkvia Aust - forslag til planavgrensing til kontroll (386460) (PDF, 630 kB)

Frist for å sende innspel eller merknader

  • 30.11.2021

Innspel skal sendast til Nordplan AS v/ Grete Marøy Sellevoll

  •  e-post: gms@nordplan.no
  •  per post: Nordplan AS, Boks 685, 6804 Førde