Sunnfjord kommune

Varsel om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Apotekargarden og Å & Ø Utvikling AS

Varsel om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Apotekargarden og Å & Ø Utvikling AS

Sunnfjord kommune varslar oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Apotekargarden og Å & Ø Utvikling.

Formålet med avtalen

Avtalen skal mellom anna sikre opparbeiding av leikeplass som er beskreve i punkt 5.3 i  reguleringsføresegnene.

Sjå reguleringsføresegner her (PDF, 187 kB)

 

Innspel til forhandlingane 

Innspel til forhandlingsavtale

Sunnfjord kommune, Boks 338, 6802 Førde

postmottak@sunnfjord.kommune.no 

Merk med saksnr : 21/10716

Frist for innspel

  • 9. desember 2021