Sunnfjord kommune

Utbyggingsavtale for Farsund og Farsund nordvest

Utbyggingsavtale for Farsund og Farsund nordvest

I samband med reguleringsplanane Farsund og Farsund nordvest, vedteke av kommunestyret den 18.06.2020, har Sunnfjord tomteselskap og kommunen forhandla fram ein utbyggingsavtale for utbygging av veg, vatn og avlaup m.v. i felta.

Saksdokument

Merknader til avtalen skal sendast til:

Send merknad til byggingsavtale for Farsund og Farsund nordvest

Sunnfjord kommune, Boks 338, 6802 Førde

postmottak@sunnfjord.kommune.no 

Merkast med saksnr 21/4124

Frist for merknad

  • 15.desember 2021