Sunnfjord kommune

Utbyggingsavtale for Elvekanten – offentleg ettersyn

Utbyggingsavtale for Elvekanten – offentleg ettersyn

Situasjonskart Elvekanten - Klikk for stort bilete

Om planen

I samband med utbygging av Elvekanten har utbygger Tober Invest AS og Sunnfjord kommune forhandla fram ein utbyggingsavtale for området. Avtalen løyser m.a. etablering av vegar, torg og nedkjøring til parkeringsanlegg. Avtalen blir no lagt ut til offentleg ettersyn, jf. pbl. § 17-4 andre ledd.

Sjå dokument i saka

Sei di meining innan 28. mai

Eventuelle merknader til avtalen kan sendes innen 28. mai.

Slik sender du innspel eller spørsmål

Innspel merkast med 20/2051 og sendast til e-post: 

Lovverk