Sunnfjord kommune

Revidert detaljreguleringsplan Hornnesvegen 36-42 til avgrensa høyring

Revidert detaljreguleringsplan Hornnesvegen 36-42 til avgrensa høyring

Klikk for stort bilete 

Framlegg til detaljreguleringsplan Hornnesvegen 36-42 har vore til høyring og offentleg ettersyn.

Det har kome merknader til planframlegget, og Tippetue Arkitekter AS har gjort endringar i planen. Det reviderte planframlegget vert no sendt på ei avgrensa høyring til naboar med merknadsfrist den 20. september 2021.

Revidert planframlegg Hornnesvegen 36-42

Dokument i saka

For spørsmål kan du kontakte