Sunnfjord kommune

Oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Sunnfjord tomteselskap for planområda Farsund og Farsund nordvest

Oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Sunnfjord tomteselskap for planområda Farsund og Farsund nordvest

Kommunen varslar oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale med Sunnfjord tomteselskap for planområda Farsund og Farsund nordvest, jf. plan- og bygningslova § 17-4.

 

Innspel til avtaleforhandlingane kan sendast slik:

elektronisk skjema 

E-post: postmottak@sunnfjord.kommune.no

Post: Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde

Merk e-posten eller brevet ditt med saksnummer 21/4124

 

 Frist for å sende innspel:

  • 21. mai 2021