Sunnfjord kommune

Økonomiplan 2022 - 2025

Økonomiplan 2022 - 2025

Klikk for stort bileteØkonomiplan 2022-2025 er utarbeidd etter same mal som førre økonomiplan 2021 – 2024. Når kommuneplanen sin samfunnsdel for Sunnfjord kommune vert vedteken hausten 2021 vil den danne grunnlag for ein ny mal for økonomi- og handlingsplan 2023 – 2026.

Økonomiplanen vert behandla i kommunestyret 23. juni. Før dette vert det behandling i formannskap, råd og utval.

Økonomiplan 2022- 2025 (PDF, 2 MB)

Har du innspel til økonomiplanen?

Innspel til økonomiplan 2022-2025

Du kan også sende innspel på e-post eller post:

Merk e-posten eller brevet ditt med saksnummer 20/17471

Frist for å sende innspel:

  • 21. juni 2021