Sunnfjord kommune

Høyring av forskrift om utvida bandtvang for hund i Sunnfjord kommune.

Høyring av forskrift om utvida bandtvang for hund i Sunnfjord kommune.

Framlegg til lokal forskrift om utvida bandtvang for hund i Sunnfjord kommune, ligg ute til offentleg ettersyn. Frist for innsending av merknader er 25. januar 2021.

Utval for samfunn, kultur og næring vedtok 2.desember 2020 at framlegg til forskrift om utvida bandtvang for hund i Sunnfjord kommune, vert sendt på høyring. 

Dokument i saka:

 

Du kan også lese andre dokumenta i saka på postlistene til Sunnfjord kommune, som du finn her: https://innsyn.onacos.no/sunnfjord/postliste/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020015596&

Merknadsfrist:

  • 25.januar 2021

Slik sender du merknader:

Merk e-posten eller brevet ditt med saksnummer 20/15596.

 

Har du spørsmål kan du kontakte:

Linn Hovlandsdal

e-post: linn.hovlandsdal@sunnfjord.kommune.no

Tlf:  57 71 85 34