Sunnfjord kommune

Gaularfjellet hyttegrend, Mjell

Gaularfjellet hyttegrend, Mjell

Klikk for stort bileteVarsel om at privat reguleringsplanarbeid vert sett i gong.
I samsvar med plan og bygningslova § 12-8  vert varsel om oppstart av detaljregulering m/ konsekvensutgreiing kunngjort for:

Gaularfjellet hyttegrend på Mjell austre i Sunnfjord kommune. GNR. 116, BNR 15 M.FL.

Føremål 

Føremålet med dette reguleringsarbeidet er å regulere eigedomen til utbygging av fritidsbustader med tilhøyrande anlegg.

Tiltakshavere er Vestland Eiendomsutvikling AS.

Varslingsbrev og planprogram

Har du merknader?

Merknader og synspunkt som kan ha verknad for planarbeidet kan du sende til:

Forum Arkitekter AS
v/ Steinar Barmen, Damsgårdsveien 16, 5058 Bergen

Frist for å sende merknad

05.mars 2021