Sunnfjord kommune

Årsbudsjett 2022 og gebyr

Årsbudsjett 2022 og gebyr

Årsbudsjett 2022 og fleire gebyr er lagt ut til offentleg ettersyn.

Sunnfjord kommunestyre vil handsama saka 09. desember 2021. 

Følg handsaming av saka på KommuneTV

Dokument i saka

Send innspel til:

Send merknad til årsbudsjett 2022

Innspelsfrist

  • 8.desember 2021