Sunnfjord kommune

Finn planar

Finn planar

Korleis finne fram til rett plan?

  1. Gå inn på kommunekart Sunnfjord kommune
  2. Velg ønska kartlag.
  3. Du kan deretter søke opp planar ved å skrive inn plan

Brukarrettleiing

Les gjerne brukarrettleiinga før du går inn i kartløysinga

Kommuneplanar og temaplanar

Her finn du kommuneplanen, økonomiplan, kommunedelplanar, temaplanar og andre strategidokument.  

Treng du hjelp?

Ta kontakt med tenestetorga i kommunen om du treng hjelp eller rettleiing, telefon 57 72 20 00.

Kontakt

Berit Holme
Fagkoordinator planavdeling
E-post
Telefon 57 61 27 16

Fagkoordinator for plan på eininga areal og byggesak. Jobbar med planarbeid og dispensasjon etter plan- og bygningslova