Kunngjering av gebyrforskrifter for teknisk sektor

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i møte 11. desember 2019 vedteke lokale forskrifter for teknisk sektor. 

Gebyrforskrifter for teknisk sektor i Sunnfjord kommune:

Forskriftene vert gjeldande frå 1. januar 2020, og vert lagt til grunn for utforming av gebyrregulativ og gebyrsatsar for dei ulike tenestene.