Sunnfjord kommune

Detaljregulering Gamle Vievegen B18, del av gbnr. 43/17 - høyring

Detaljregulering Gamle Vievegen B18, del av gbnr. 43/17 - høyring

Plankart Gamle Vievegen og plassering av planområdet - Klikk for stort bilete Sunnfjord kommune

Detaljregulering Gamle Vievegen B18, del av gbnr. 43/17 er lagt ut på høyring. Vi ønsker innspel frå deg. Høyringsperioden er 17.03.2023. – 02.05.2023

Kort om planen

Planområdet ligg mellom E39 og sjukehuset i Førde og er ca. 10,6 dekar

Formannskapet vedtok å sende planen til høyring og offentleg ettersyn i møte 09.03.2023.

Planen legg til rette for etablering av 2 eine-tomannsbustadar og 5 to-/tremannsbustader. Tilkomst til einebustadane er via Gamle Vie vegen frå nord og til to- og tremannsbustader frå Moldtaksvegen i aust.

Vedtak av ny detaljreguleringsplan vil erstatte delar (heilt) av gjeldande reguleringsplanar:

  • Detaljreguleringsplan Vie Området, med planID 4647_143219930048
  • Detaljregulerigsplan Vieåsen Sør, med planID 4647_143219980005
  • Detaljreguleringsplan Kronborg – Vie, parsell med planID 4647_143219980003
  • Detaljreguleringsplan Vieåsen sør, Tun 6 og 7, med planID 4647_143220030007

Sjå viktige dokument i saka

Sjå dokument i saka

Sei di meining innan 2. mai 2023

Kommunen inviterer innbyggarar og andre aktørar til å seie si meining om planen.

  • Frist for å sende inn innspel er 2. mai 2023.

Du får ikkje svar på innspelet ditt, men alle innspel blir lagt ved i den vidare saksbehandlinga. Innspel som blir sendt inn blir offentleg tilgjengelege på nettsida, med mindre dei inneheld sensitive data. Brukar du e-post, vil e-postadressa di bli offentleg tilgjengeleg.

Slik sender du innspel

Du kan sende innspel i elektronisk i skjema:

Send innspel til 21/1842

Du kan også sende innspel i post eller på e-post, då må du merke saka med saksnummer 21/1842

Har du spørsmål?

Du kan ringe eller sende e-post til Helge Alme om det er noko du lurer på.

Lovverk

Sjå innkomne innspel og dokument i saka

Her finn du alle dokument som er arkivert i denne saka. Du finn også innspela som er sendt inn.