Gjeldande kommuneplanar - arealdel

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument og inneheld mål og retningsval for kommunen sin utvikling. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Planen vert utarbeidd for ein periode på 12 år og vert revidert kvart fjerde år. 

Dei fire kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal har kommuneplanar med ulik lengde. Dei er samla her, og gjeld fram til arealden til kommuneplan for Sunnfjord kommune er vedteken.

Sjå arealdelen av kommuneplanane for Førde, Jølster og Naustdal via Kommunekart

Finn gjeldande plan for di adresse eller eigedom på Arealplaner.no

Føresegner og normer for arealdelen av kommuneplanen Førde:

Reglar som er vidareført og framleis gjeld for Førde: 

Føresegner og normer i arealdelen av kommuneplanen for Gaular:

Spørsmål om kommuneplanen?

Arbeidet med ny kommuneplan for Sunnfjord kommune startar våren 2020. Har du spørsmål om framdrift og anna som gjeld kommuneplan for Sunnfjord kommune, ta kontakt med: 

 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
Telefon 57 72 20 00

Send sikker post og brev elektronisk via eDialog

Send e-post til postmottak@sunnfjord.kommune.no