Sunnfjord kommune

Skatteoppkrevjaren i Sunnfjord kommmune

Skatteoppkrevjaren i Sunnfjord kommmune

Vi får mange spørsmål om skatt, men mange av desse spørsmåla kan ikkje skatteoppkrevjaren svare på. Om spørsmåla dine gjeld sjølve utrekninga av skatten din er det Skatteetaten som kan svare. Skatteoppkrevjaren i kommunen har berre ansvaret for innkrevjing av skatten. 

Kva kan skatteetaten hjelpe deg med?

  • skrive ut skattekort og forskotsskatt
  • fastsette skatt på inntekt og formue
  • behandle eigenretting og klage på skatteoppgjeret
  • sende ut forslag til skattemelding
  • administrerer folkeregisteret
  • behandlar meirverdiavgift

Skatt vest held til i Hafstadvegen 21 i Førde. Her finn du kontaktinformasjon til Skatteetaten

Vanlege spørsmål til skatteoppkrevjaren

Skatteoppkrevjaren