Sunnfjord kommune

Prisar for kommunale tenester

Prisar for kommunale tenester

Betalingssatsar, gebyr og avgifter for kommunale tenester i Sunnfjord kommune. 

Barnehage

Tilbod og betalingssatsar for SFO våren 2020

Heimehjelp

Helse- og omsorgstenester

Viltforvaltrning

Feiing og branntilsyn

 

Renovasjon

 

Vatn og avløp

Byggesak