Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr

Du får faktura fire gonger i året som gjeld kommunale gebyr. Vi får ofte spørsmål om utrekningane og prøver her å svare på nokre av dei vanlegaste spørsmåla. 

Om kommunale gebyr i Sunnfjord kommune

  • Du får tilsendt faktura fire gongar i året, med forfall 15. mars,  15. mai,  15. august og 15. november. 
  • Alle gebyr er fordelt likt utover terminane, slik at du får same beløpet på kvar faktura.
  • Dersom du har vassmålar, vil du no bli fakturert akonto. Dette betyr at du betalar eit berekna gebyr kvar termin, basert på tidlegare forbruk. I desember les du av målaren, og på første faktura året etter får du eit oppgjer. 

No blir det lettare å få innsyn i dine fakturaer

Du kan no logge deg inn via Mi side og få innsyn i dine fakturarer. Du kan også be om betalingsutsetting digitalt. 

Kommunen sender ut faktura via

  • Avtalegiro: Du må opprette ein avtale i nettbanken/banken om avtalegiro
  • eFaktura: Har du sagt "ja-takk" til å få alle fakturaene elektronisk vil du få fakturaen elektronisk.
  • Vipps: Har du slått på at du vil ha fakturane dine i Vipps vil fakturaen frå Sunnfjord kommune òg kome her.
  • Digipost: Dersom du ikkje har avtale om eFaktura eller Avtalegiro med Sunnfjord kommune, kan du motta faktura i digital postkasse som Digipost eller eBoks. 
  • Faktura i postkasse: Dersom du ikkje har registrert Avtalegiro, eFaktura eller digital postkasse med Sunnfjord kommune, vil du få fakturaen i postkassen. 

Ofte stilte spørsmål

Alle betalingssatsar, avgifter og gebyr i Sunnfjord kommune

Kvart år bestemmer kommunestyret prisane for kommunale tenester. Vi samlar dette i ei fullstendig prisliste. Lista er vanlegvis ikkje klar før i januar. 

Har du spørsmål om kommunale gebyr?

Send e-post til: avgiftsomrade@sunnfjord.kommune.no eller ring tenestetorga på telefon 57 72 20 00

Politiske saker om kommunale gebyr

Alt om prisar og urekningsmodell for kommunale gebyr har vore oppe til politisk behandling i kommunestyret i Sunnfjord kommune.

Om eigedomsskatten

Vi sendte ut ein skattesetel rundt 1. mars 2020. Der står det kor mykje du skal betale i eigedomsskatt. Her kan du lese meir om eigedomsskatten.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
Telefon 57 72 20 00

Send sikker post og brev elektronisk via eDialog

Send e-post til postmottak@sunnfjord.kommune.no