Sunnfjord kommune

Ny forskrift om spreiefristar vedteken av Sunnfjord kommunestyre

Ny forskrift om spreiefristar vedteken av Sunnfjord kommunestyre

Illustratør: Gregory Idehen Sunnfjord kommunestyre vedtok 25. mars 2021 å innføre lokal forskrift om spreiing av gjødselvarer.

Forskrift om spreiing av gjødselvarer

Reglane for spreiing etter 1. september er endra og delvis innskjerpa. "Ved all spreiing etter 1. september skal det vere att ei sone som ikkje vert gjødsla på minimum 6 meter mot sjø, vann, elver, bekkar, kanalar og opne kummer. I område med alvorleg forureining eller fare for alvorleg forureining er det forbode med all spreiing etter 1". september, med og utan nedmolding/nedfelling.

Meir informasjon 

Forskrift om spreiing av gjødselvarer (PDF, 184 kB)