Folkets fotavtrykk

Sunnfjord kommune deltek i utviklinga av eit verktøy for å måle forbruksbaserte klimagassutslepp.

Her kan du sjå kva fotavtrykk vi har som lokalsamfunn, og lese meir om korleis vi kan redusere utsleppa.

Folkets fotavtrykk

Prøv klimakalkulatoren