Sunnfjord kommune

Folkets fotavtrykk - nasjonal landsering

Folkets fotavtrykk - nasjonal landsering

Klikk for stort bileteFolkets Fotavtrykk - klimakartet for bærekraftig forbruk vert lansert i dag. Kartet synleggjer gjennomsnittleg fotavtrykk per innbyggar.

Saman med 11 andre kommunar og 3 fylkeskommunar tar vi i Sunnfjord kommune på oss den
grøne ledertrøya som foregangskommune i Folkets Fotavtrykk: Det tilsvarar tilsammen 1,3
millioner innbyggarar.


Dette markerer starten på eit viktig og spennende samarbeid mellom det offentlege, næringslivet
og oss som enkeltindivid for å nå FN sitt bærekraftsmål.


Med dyktige samarbeidspartnarar som TietoEVRY, Asplan Viak AS og Ducky, bidreg vi til at det
offentlege, næringslivet og innbyggarane jobbar saman for å ta gode, bærekraftige valg.


Klimakartet, som er utvikla med støtte frå Forskningsrådet