Sunnfjord kommune

Tilskotsmidlar til kultur og idrett

Tilskotsmidlar til kultur og idrett

Alle som har aktivitetstilbod kan søke kommunen om tilskotsmidlar til kultur, idrett og friluftsliv. Tiltak for barn og unge vert prioritert. 

Driftstilskot for lag og organissasjonar

 • Tilskot til drift av lag og organisajonar innan kultur, idrett og frilufsliv kan berre frivillige lag og organisasjonar søke om.
 • Søknadsfristen er 1. mars kvart år.
 • Søknadsskjema finn du her ein månad før søknadsfristen.

 

Tilskot til einskildarrangement og prosjekt

 • Alle kan søke om midlar til einskildarrangement, prosjekt og andre tiltak og aktivitetar innan kultur, idrett og friluftsliv.
 • Det er to søknadsfristar i året: 1. mars og 1. september.
 • Søknadsskjema vert tilgjengeleg frå 1. august.

Søknadsskjema

Krav til søknaden

 • Informasjon om søkar.
 • Skildring av aktiviteten / tiltaket det vert søkt om.
 • Budsjett for aktiviteten / tiltaket det vert søkt om.
 • Søker du om driftstilskot er det krav om å legge ved årsmelding og rekneskap for siste driftsår.

Andre vilkår til søkarar

 • Frivillige lag og organisasjonar må vere registrert i Brønnøysund - Frivilligregisteret.
 • I informasjon og annonsering skal det gå fram at tiltaket er støtta av Sunnfjord kommune.
 • Mottakarar av arrangementsstøtte pliktar å ha fri tilgjenge for personar som har følgekort.

Rapportering 

Det er krav om rapportering på tilskotsmidlane. 

 • Arrangement og andre tiltak: Skriftleg rapport og rekneskap skal sendast snarast råd etter at tiltaket er gjennomført. 
 • Driftstilskot til lag og organisasjonar: Signert årsmelding og rekneskap for tilskotsåret skal sendast kommunen. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kommunalsjef for kultur og idrett Hilde Bjørkum om du har spørsmål eller treng meir informasjon. 

Kontakt

Hilde Bjørkum
Kommunalsjef for kultur og idrett
E-post
Telefon 57 61 27 07
Mobil 909 19 933