Sunnfjord kommune

Tilskotsmidlar frå fylkeskommunen

Tilskotsmidlar frå fylkeskommunen

Tilskot til kunst, kultur og idrett

Vestland fylkeskommune skal bidra til eit rikt, aktivt, skapande og mangfaldig frivillig og profesjonelt kulturliv – med tilgang for alle. Dei har eit særleg ansvar for kunst og kultur med nasjonal og regional verdi. Fylkeskommunen forvaltar fleire tilskotsordningar og legg til rette for rådgjeving, møteplassar og dialog.

 

Sjå nettsida til Vestland fylkeskommune om tilskotsordningane

Kontakt

Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy
Einingsleiar Idrett og friluftsliv
E-post
Telefon 57 72 61 14