Sunnfjord kommune

Søke tilskot?

Søke tilskot?

Retningsliner for tilskot til mellom anna lag og organisasjonar, kultur- og idrettsarrangement er no under utgreiing. Vi vil legge ut meir informasjon om retningsliner og søknadsfristar her i løpet av mars 2020.

Kontaktperson: Kommunalsjef Hilde Bjørkum, hilde.bjorkum@sunnfjord.kommune.no