Sunnfjord kommune

Søke tilskot?

Søke tilskot?

Søk tilskot til kulturbygg gjennom spelemiddelordninga. 

Frist for innsending av søknad og fornying:

  • Søknadsfristen inn til Sunnfjord kommune er 01.april. Kommunen går gjenom søknadane og innhentar eventuell manglande vedlegg og informasjon frå søkar før søknaden blir sendt vidare til fylkeskommunen innan 30. april.

Meir informasjon og inngang til søkeportalen finn du på sidene til Fylkeskommunen .

Informasjon frå kommunen om dette finn dykk her (PDF, 479 kB) 

  For spørsmål kontakt idrettskonsulent:

Eller einingsleiar for Idrett og friluftsliv:

 

Søk driftstilskot til kunst, kultur og idrett (budsjettvedtak 2021)

  • Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til drift av verksemder innan kultur og idrettsfeltet som har fylkesfemnande/regional aktivitet og/eller verdi. 

Søknadsfristen er 5. april.

Meir informasjon og søkeportal