Sunnfjord kommune

Songundervisning

Anbefalt alder:
frå 7. klasse.
11/12 år

Undervisningsstader:
Førde
Vassenden
Naustdal

Skulepengar per halvår:
Elevkontingent 1.750,-

Songundervisning på Sunnfjord kulturskule:

Drøymer du om å bli popstjerne, eller stå på ei scene i ein musikal? Eller kanskje drøymer du berre om å bli litt betre til å synge, så du kan få uttrykke seg slik du vil, gjennom stemma?
Kulturskulen tilbyr 1-1 songundervisning frå 5 klasse og oppover.
For barn yngre enn 11-12 år, er det aller best læring i å synge i kor med andre barn.
Stemmen er eit instrument som er i endring gjennom heile livet, og det er kanskje særlig i overgangen frå barn til vaksen at ein treng å lære seg grunnleggjande songteknikk.
Å syngje kan ein gjere gjennom heile livet, frå vogge til grav. Song er personleg, og stemmen det mest personlege instrumentet, og er unikt frå person til person.
Difor jobber vi for det meste med ein til ein undervisning, der undervisninga vert tilpassa den enkelte. Alle får lære grunnleggande pusteteknikk og songteknikk.
Etter kvart kan du lære meir om ulike måtar å bruke stemma på og få utforske di eiga stemme.
Vi lærer om ulike sjangre, og om stemmebruk tilpassa kvar sjanger. Det vert jobba med oppvarming, pusteøvingar, stemmetrening, gjennomgang av repertoar og vegleiing til dagleg eigenøving.
Vi legg opp eit allsidig og variert songval, tilpassa den enkelte.

0064.jpg - Klikk for stort bilete

På venteliste:
4

Kontaktinformasjon