Musikkteori

Anbefalt alder:
frå 5. klasse
9/10 år

Tilpassa undervisning for dei som ynskjer å få djupare opplæring i notelesing/skriving, grunnleggande musikkteori og gehørtrening.

Hørelære, rytmelesing/trening er også ein del av undervisninga med fokus på ulike nøklar, toneartar, musikkutrykk, intervall, puls og taktartar.

Vel ein eller fleire alternativ:

Lærarar