Sunnfjord kommune

Folkedans

Anbefalt alder: 
5.-7. klasse
9-12 år

Undervisningsstad:
Førde

Skulepengar per halvår:
Gruppekontingent 1.500,-

Folkedans på Sunnfjord kulturskule:

Hausten 2020 startar vi opp folkedanstilbod i Sunnfjord kulturskule! Vi skal danse mange av dei norske dansane, med fokus på pardans. Ole Nilssen og Ingrid Schei Stuhaug er båe røynde dansarar og dansespelemenn, og skal ha ansvar for undervisninga i Førde.

Om folkedans:

Norsk folkedans er ein stor sjanger som byr på mange slags dansar. Pardansen har vore brukt i Noreg i fleire hundre år, og blir fortsatt dansa på ulike tilstelningar rundt omkring. Reinlender, Springar, Hamborgar og Halling er nokre eksempel. Folkeleg dans er ein sosial dans, og fokuset på varisajonar og samdans står sterkt!

Historie:

Dei eldste folkedansformene i Noreg er ofte rekna for å vera omkring 400 år gamle. Pardansane har ofte ulike former etter som kor dansane blir dansa - nett som dialektene våre. I Sunnfjord er det mange ulike dansar og dansemåter som har vore nytta, og dei blir fortsatt dansa mykje i dag. 


Berømte personar som danser folkedans: Anna Öberg, Ådne Kolbjørnshus, Margit Myhr, Hallgrim Hansegård.

Kontaktinformasjon