Sunnfjord kommune

Kulturskulen

Kulturskulen

Søk om plass ved kulturskulen
Klikk her om du er ny elev som har lyst å søkje for første gong.

Logg inn elev/ føresett
Klikk her om du allereide er registrert i vårt system.

UNDERVISNINGSTILBOD I SUNNFJORD KULTURSKULE

Her finn du alle våre tilbod sortert etter fag, stad og alder.

Klikk for stort bilete Anita Höllige

 

Klikk for stort bilete

KULTURSKULEN OPNAR IGJEN 11. MAI

No gler vi oss til å få treffe att dei flotte elevane våre! Måndag 11.mai er kulturskulen igang med tilnærma normal aktivitet - til vanleg tid og på vanleg plass (dersom ikkje anna vert informert frå din lærar). Det som er nytt no er at de må kome presis til kulturskulen og må vente ute til læraren din hentar deg inn. Foreldre, følgjar må vente ute til timen er over. Det vert handvask straks du kjem inn i bygget og de skal ikkje dele på utstyr med læraren din eller andre elevar. Dette er de vant med frå skulen de som går i 1.-4. klasse:-)

Kulturskulen har fått eigen smittevernveileder som bygger på skulen og barnehagen sin - de kan lese den her; 

https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole

 

Lærarane har fått god opplæring og innføring i kva som er trygg undervisning og god hygiene for våre fag, så vi er no klare for å møte elevane våre att. Om de lurer på noko eller er utrygge, så ta kontakt med din lærar, ev med oss i administrasjonen.

 

Dei fem pilarane for å bremse smittespreiing i undervisninga på kulturskulen er:

 1. Sjuke personar skal ikkje vere på kulturskulen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personar
 4. Ingen sambruk av instrument, utstyr m.m.
 5. Undervisnings-/øvingslokalet må vere eigna

Elevar og tilsette skal vaske hender

 • før ein drar heimefrå og når ein kjem heim
 • når ein kjem til kulturskulen
 • etter hosting/nysing
 • etter toalettbesøk
 • etter ein kjem inn frå uteaktivitet
 • ved synleg skitne hender

Hjarteleg velkomne!!

 

Med venleg helsing

Trude Skarvatun
Rektor kulturskulen
Tlf: +47 415 05 970/ 57 61 28 10

Sunnfjord kommune
Sentralbord: +47 57 72 20 00
www.sunnfjordkulturskule.no

 

Kulturskulen flytta inn i nye og flotte lokale 20. oktober 2019. Vi er no knytt saman med Førdehuset og du finn oss mellom Førdehuset og Førde ungdomsskule. Bruk gjerne parkeringsplassen ved ungdomsskulen når du skal besøke oss. 

Undervisningstilbod

Kulturskulen har eit mangfaldig undervisningstilbod innan musikk, song, visuelle kunstfag og skapande skriving. Størstedelen av undervisninga har vi i dei nye lokala i Førde. I tillegg har vi tilbod i Naustdal, Bygstad, Sande, Vassenden, Svidalen og Skei.

Opptak og søknadsfrist

 • Hovudsøknadsfristen er 15. mai kvart år. 

Søk om plass ved kulturskulen

Søkarar som ikkje får plass ved hovudopptaket vert sett på venteliste, og får tilbod når vi har ledige plassar. 

 

Skulepengar per halvår

Kontingentsatsar Sunnfjord kulturskule
frå 01.01.2020 Per semester  
Elevkontingent kr 1 750,00  
Gruppekontingent Kr 1 500,00  
Elevkontingent utvida undervisningstid kr 2 250,00 Må søkast om
Søskenrabatt 25 % Gjeld ikkje forbruksmateriell og instrumentleige
Instrumentleige kr 500,00  
Materiellkostnad visuelle kunstfag kr 350,00  
Orkester/ band for elevar MED instrumenttilbod i kulturskulen kr 750,00  
Orkester/ band for elevar UTAN instrumenttilbod i kulturskulen kr 1 200,00
Instrumentalundervisning vaksne kr 3 000.00
Gruppekontingent vaksne kr 1 800,00
Bandbinge utleige ungdom kr 600,00  
Bandbinge utleige vaksen kr 1 200,00 Bandbingen ligg ved Skrivarløa nær Førde ungdomsskule

 


Utmelding må skje skriftleg til administrasjonen seinast 15. mai dersom du ikkje ønsker å starte på haustsemesteret. Seier du opp plassen etter denne dato, må du likevel betale for haustsemesteret.Utmelding

 • Utmelding må skje skriftleg til administrasjonen seinast 15. november dersom du ikkje ønsker å halde fram med vårsemesteret. Seier du opp plassen etter denne dato, må du likevel betale for vårsemesteret.

Distriktsmusikarane

Ønsker du musikkinnslag på tilstelningar kan du bestille musikktenester frå distriktsmusikarane. Ta kontakt med Trude Skarvatun på telefon 57 61 28 10 / 415 05 970 eller på e-post: trude.skarvatun@sunnfjord.kommune.no

Følg med på aktiviteten vår

Vi har mange arrangement i eigen regi og er ofte med som arrangør på kulturhendingar i løpet av året. Følg oss i sosiale media for få med deg all aktiviteten vår. 

Vilkår

Klikk her.

Ny nettside er under oppbygging

Fram til den nye nettsida for kulturskulen er klar, sjå kulturskulen si side. 

Klikk for stort bileteOversiktsplan ny kulturskule Førde Anita Höllige  

Kontakt

Trude Skarvatun
Rektor kulturskulen
E-post
Telefon 57 02 12 12
Mobil 415 05 970

Trude Skarvatun (trompet) vaks opp i Naustdal og har si utdanning frå Rogaland Musikkonservatorium og Gøteborg Musikkhøgskule. Etter endt utdanning jobba ho som frilansar i Gøteborg, før ho fekk fast jobb ved kulturskulen i Førde. Først som distriktsmusikar, seinare som musikklærar, dirigent, inspektør og sidan 2010 som rektor. Trude tar aktivt del i lokalt musikkliv som musikar i Sogn og Fjordane Symfoniorkester, Jølster Musikklag, Angedalen Brunnssextett, Mrs and the Pitifuls Rhythm'n Bluesband og i Opera Nordfjord sitt orkester ved behov.

Kart