Sunnfjord kommune

Kulturskulen

Kulturskulen

Kulturskulen flytta inn i nye og flotte lokale 20. oktober 2019. Vi er no knytt saman med Førdehuset og du finn oss mellom Førdehuset og Førde ungdomsskule. Bruk gjerne parkeringsplassen ved ungdomsskulen når du skal besøke oss. 

Kontaktinformasjon kulturskulen

Einingsleiar - kulturskulen, Trude Skarvatun - Klikk for stort bilete Reiakvam foto Trude Skarvatun
Rektor på kulturskulen

Telefon: 57 61 28 10 / 415 05 970
E-post: trude.skarvatun@sunnfjord.kommune.no

Besøksadresse: Angedalsvegen 5
E-post: kulturskulen@sunnfjord.kommune.no
Postadresse: Kulturskulen, postboks 338, 6802 Førde

Undervisningstilbod

Kulturskulen har eit mangfaldig undervisningstilbod innan musikk, song, visuelle kunstfag og skapande skriving. Størstedelen av undervisninga har vi i dei nye lokala i Førde. I tillegg har vi tilbod i Naustdal, Bygstad, Sande, Vassenden, Svidalen og Skei.

Opptak og søknadsfrist

  • Hovudsøknadsfristen er 15. mai kvart år. 

Søk om plass ved kulturskulen

Søkarar som ikkje får plass ved hovudopptaket vert sett på venteliste, og får tilbod når vi har ledige plassar. 

Innlogging for elevar

Her loggar du inn som elev ved kulturskulen

Utmelding

  • Utmelding må skje skriftleg til administrasjonen seinast 15. mai dersom du ikkje ønsker å starte på haustsemesteret. Seier du opp plassen etter denne dato, må du likevel betale for haustsemesteret.
  • Utmelding må skje skriftleg til administrasjonen seinast 15. november dersom du ikkje ønsker å halde fram med vårsemesteret. Seier du opp plassen etter denne dato, må du likevel betale for vårsemesteret.

Distriktsmusikarane

Ønsker du musikkinnslag på tilstelningar kan du bestille musikktenester frå distriktsmusikarane. Ta kontakt med Trude Skarvatun på telefon 57 61 28 10 / 415 05 970 eller på e-post: trude.skarvatun@sunnfjord.kommune.no

Følg med på aktiviteten vår

Vi har mange arrangement i eigen regi og er ofte med som arrangør på kulturhendingar i løpet av året. Følg oss i sosiale media for få med deg all aktiviteten vår. 

Ny nettside er under oppbygging

Fram til den nye nettsida for kulturskulen er klar, sjå kulturskulen si side. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00

Kart