Sunnfjord kommune

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Oversikta under syner idrettsanlegg, svømmehall og større utandørs anlegg i Sunnfjord kommune. Vi har førbels ikkje med gymsalar o.l i tilknytning til skular og mindre utandørsanlegg som ballbinger og sandvolleyballbanar mm.

 

 

Kontaktpersonar for dei ulike anlegga, sette inn her?