Sunnfjord kommune

Fritidstilbod for ungdom

Fritidstilbod for ungdom

Løa ungdomsklubb er ein rusfri møteplass for deg som går på ungdomsskulen og vidaregåande.  

Løa – ungdom i sentrum

Løa, ein raud stor bygning, finn du rett bak Førde ungdomsskule i Kyrkjevegen 22.

Opningstider

Vi har ope måndag, onsdag og torsdag mellom kl. 14.30 og 20.00 gjennom skuleåret for dei som går på ungdomsskulen. Tysdag er Løa open for vidaregåande elevar. I feriar har vi andre opningstider.

I tillegg til dei faste opningstidene arrangerer vi Løafredag for ungdomsskulen om lag fem gonger i skuleåret, der vi har ope mellom kl. 19.00 og 23.00.

Kva kan du gjere på Løa?

 • vere med vennar
 • gjere lekser
 • spele data, Playstation, airhockey, fotballspel, bordtennis og biljard
 • bruke det trådlause nettet vårt
 • lære deg å danse, Dans Uten Grenser har tilbod på Løa
 • spele i band, eller øve på neste gitarprøve på bandrommet vårt
 • handle i kiosken vår
 • kjøpe deg middag til 30 kroner rett etter skulen (du må bestille innan kl. 15.30)
 • spele brettspel
 • drive med ulike formingsaktivitetar
 • jobbe som frivillig i ei av arbeidsgruppene våre

Følg oss i sosiale media

Jobbe som frivillig?

Vi treng alltid nye frivillige ungdommar i kioskgruppa og aktivitetsgruppa. Som frivillig er du med på å drifte Løa og får vere med på å bestemme kva aktivitetar vi skal ha på ungdomshuset. Du vert sjølvstendig og lærer ulike arbeidsoppgåver, som du kan lære vidare til andre frivillige. Vi kallar dette "ung til ung formidling". Det betyr i hovudsak at ungdommane sjølve har eit ansvar for å lære ifrå seg det dei kan til nykommarar i gruppa.

Send ein ei melding til oss på Facebook eller Instagram om du ønsker å vere frivillig, eller snakk med ein av oss vaksne på Løa ein dag du kjem innom

Løa på Discord

Vi har også nyleg starta opp ein ungdomsklubb på nett, Løa på Discord. Her kan du mellom anna prate med vennar, skrive meldingar, høre på musikk, spele ulike spel, delta på kahoot og ulike spelturneringar. For å få tilgang til Discord, følg linken og følg instruksane på velkomstsida.

Dans uten grenser

Dans Uten Grenser held til på Løa, og tilbyr danseundervisning til jenter og gutar frå 1. klasse i grunnskulen og til og med 3. klasse i vidaregåande skule. DUG er ein inkluderande organisasjon som er drifta av frivillige ung- instruktørar i alderen 13–19 år.
Påmelding til Dans uten grenser

Pris kvart semester

 • 1.–7. klasse: 600 kroner for 1 time i veka
 • 8. klasse– vidaregåande elevar: 650 kroner for 1,5 time i veka

Kven arbeider på Skrivarløa?

Løa er ein kommunal ungdomsklubb, og vi er fire tilsette som har ansvar for den daglege drifta måndag, onsdag og torsdag:

 • Karin Fedje Bøyum – miljørettleiar på Løa
 • Erlend Grøttebø – miljørettleiar på Løa
 • Birgitte Flaten Stinhovden – miljøarbeidar på Løa
 • Ann Kristin Sønnervik – miljøarbeidar på Løa

På tysdagar møter du:

 • Tove Nedrebø – utekontakt i Sunnfjord kommune
 • Ane Birkeland – miljøkoordinator på Hafstad vgs
 • Liv Jorunn Sellevoll – miljøkoordinator på Mo og Øyrane vgs
 • Birgitte Flaten Steinhovden – miljøarbeidar på Løa

Har du spørsmål om tilbodet på tysdagar, ta kontakt med utekontakt Tove på tlf. 415 30 913.

Snap: utekontaktForde, insta: _utekontakt , facebook: utekontakt Førde

Utleige av Løa til rusfrie arrangement

Vi leiger ut Løa til rusfrie arrangement i helgene, der ansvarleg for arrangementet må vere over 18 år. 

Utleigeprisen per døgn er 1050 kroner for 1. etasje og 1600 kroner for 1. og 2. etasje. For bestilling eller informasjon om utleige, send e-post til: karin.fedje.boyum@sunnfjord.kommune.no 

Kontakt oss:

For informasjon og spørsmål send ein e -post til karin.fedje.boyum@sunnfjord.kommune.no

Kontakt

Eli Britt Danielsen
Ungdomskoordinator
E-post
Telefon +47 57 61 27 67
Karin Fedje Bøyum
Miljørettleiar
E-post
Telefon +47 97 00 52 93