Sunnfjord kommune

Friskliv og frivillighet

Friskliv og frivillighet

Aktivitetseininga i Sunnfjord kommune koordinerer ei mengd ulike tilrettelagte aktivitetar.

Sjå vekeplan med aktivitetar for vinter og vår 2020:

 

Aktivitetseininga har også ei eiga side på Facebook. På denne delar vi informasjon om ulike aktivitetar.