Sunnfjord kommune

Buteneste for utviklingshemma

Buteneste for utviklingshemma

Kven kan få tilbodet?

Personar med psykisk eller fysisk funksjonsnedsetting. 

Slik søker du

Søknadsskjema inn her.

Kva får du?

Tilbodet omfattar .....

Kva kostar det? Husleige?

Tenesta er gratis. 

Korleis blir søknaden behandla og kor lang tid tek det?

  • Når du søker om helse- og omsorgstenester er det tildelingseininga som behandlar søknaden. Vi tek kontakt med deg for å kartlegge ditt hjelpebehov, deretter skriv vi eit vedtak.
  • Vi behandlar søknaden så raskt som mogleg. Dersom søknaden ikkje kan avgjerast innan ein månad, sender vi ei skriftleg melding om grunnen til det. 

Har du spørsmål, ta kontakt med

  • Ring tildelingseininga på telefon 57 72 20 00 kvardagar mellom klokka 09.00 og 15.00 om spørsmåla gjeld søknaden. 
  • Ring ..............på telefon .................. om du har andre spørsmål.

Tenestestandard og lover